İxtisaslaşma

Sənaye sahələrində bir sıra kompleks layihələr üzrə işdən qazandığımız təcrübə bizə fasiləsiz inkişaf edən know-how tərcümənin zənginliyini yaratmaqda yardımçı olmuşdur. Biz diqqətimizi müxtəlif təcrübə sahələri üzrə tərcümə təcrübəsinə yönəldirik.

Hərbi və hüquq-mühafizə

Bizim aşağıdakı mövzuların tərcüməsi sahəsində təcrübəmiz var: məhkəmə təbabəti, odlu silah, terrorizmə qarşı mübarizə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qarşı mübarizə, kimyəvi-bioloji silahlar, narkotiklərlə mübarizə, qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə, partlayıcı maddələr, hərbi istehsal, sərhəd təhlükəsizliyi, və s.

Hüquq və kommersiya

Biz istənilən hüquqi sənədi, məsələn, müqavilələr, sazişlər, təqdimatlar, biznes kartları, patent təlimatları və ərizələri, diplomlar, sertifikatlar, şəxsiyyət vəsiqələri, nikah haqqında şəhadətnamələr, vəsiyyətnamələri tərcümə edirik.

Texniki mətnlər

Təlimatlar, istifadəçi və istifadə barədə təlimatlar, ticarət nişanları, gəmi göyərtəsinin qeydiyyat jurnalları, memarlıq və rəsm əsərləri.

Maliyyə sənədləri

Mühasibat uçotu, administrasiya sənədləri, illik hesabatlar, bank işi, maliyyə işləri, ümumi biznes, idarəetmə, sığorta və sığorta qaydaları.

Ədəbi

Çoxdilli broşürlər və reklam vərəqləri, menyular, qovluqlar, bələdçi kitabçaları, jurnal məqalələri və ədəbi materiallar, film ssenariləri, idman, musiqi, ədəbiyyat.

Elm və Təhsil

Kənd təsərrüfatı, biologiya, kimya, ətraf mühit, qida və içki sənayesi, təbabət və əczaçılıq, təbiətşünaslıq, nüvə və sənaye elmi, sosiologiya, psixologiya, baytarlıq elmi.

İctimai rəy sorğuları və diaqramlar

İctimai rəy sorğuları və diaqramlar üzrə tərcümə. Sosial tədqiqatlar hesabatlarının tərcüməsi.

Mühəndislik və Texnologiya

İnformasiya texnologiyası, avtomobil texnikası, tikinti, kimya mühəndisliyi, mülki və struktur sənaye, elektrik texnikası, elektronika, dəzgahlar, maşınqayırma.

Kompüter və Proqram təminatı

Sorğu anketləri sualları, UI fayllar, proqram təminatı, vebsaytlar və statistik hesabatlar.